Про Відділ соціальної антропології

Відділ Соціальної Антропології ІН НАНУ створено у жовтні 2013 року. Ми є перша в Україні наукова установа, що офіційно репрезентує цей напрям досліджень.
Діяльність Відділу спрямована на інституційне становлення соціальної антропології в Україні.

Докладніше

Структура та Програма Відділу

На сьогодні Відділ репрезентують 9 співробітників і 2 аспіранти.

Усі вони мають різну базову освіту – філософську, історичну, соціологічну, філологічну журналістську. Навчання в аспірантурі інкорпороване в дослідницько-теоретичну роботу Відділу. Аспіранти беруть участь у дослідницьких проектах, використовують їх результати у своїх дисертаційних роботах, – запевняючи мету діяльності Відділу – створення наукової спільноти, що об’єднує різнонапрямні дослідження у релевантному полі постановки проблематики і формування теоретично-методологічного варштату її розв’язання.

Докладніше